Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Razvojne igrice koje se nalaze na ovom sajtu pomažu pri usvajanju novih pojmova. Mogu ih koristiti deca sa smetnjama u usvajanju govora kao i sva ostala deca bez smetnji u razvoju.

Obaveštavamo sve posetioce da je urađen novi sajt na profesionalnom hostingu i sa puno više igrica i ostalih materijala za vašu decu. Za pristup novom sajtu kliknite ovde.

 

 

Sva prava zadržana©2014.
eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia